Hexagonal diamond. The shape is perfection.

IN DANISH:
Vores ekspertise i diamantgradering er kombineret med flere års æstetisk træning og uddannelse. Vi kuraterer vores diamanter ud fra komplekse visuelle kriterier, som rækker udover, hvad selve diamantcertifikatet afdækker. Kan man vurdere skønhed, lad os sige en sjælden rose, blot ved at kategorisere dens farve, dens placering af kronblade, dens art osv? Nej. Enhver æstetisk vurdering og udvælgelse indeholder faktorer, der IKKE kan måles i et laboratorium.

Diamanter, de ypperste, kan kun udvælges af en person, der forstår sig på skønhed. Diamantcertifikatet er en beskyttelse, som sikrer at du får den diamantkvalitet, du bestiller, men diamantcertifikatet siger ikke alt.

Hvis man ønsker en helt særlig fancy cut diamant, kan vi være behjælpelige. Der kan være ventetid, og man skal være klar til at slå til, når den rette diamant sættes på markedet. Fotoet er IKKE et idealiseret modelfoto, men en faktisk diamant fra en af vores leverandører.

IN ENGLISH:
Our diamond grading expertise is combined with years of aesthetic training at an academic level. We curate our diamonds beyond the criteria that can be laid out in the diamond certificate. Can you truly measure beauty – let’s say a rare rose – just by counting its petals, measuring how symmetrically they are arranged, categorizing its colour etc.? No, you can not. Any kind of aesthetic judgement and selection has an element of “je ne sais quoi” that can not be evaluated scientifically in a laboratory.

The most stunning diamonds can only be selected by a human being, who truly understands beauty. The diamond grading report is a protective measure that secures that you get the diamond quality, you have been promised, but it does not tell you everything.

If you could be interested in advanced fancy cut shapes, we would be able to help you. A certain lead time should be expected, and the client should be ready to commit to the diamond, once the perfect one has been found and selected. The photo is not a sample photo, but an actual diamond, available at one of our suppliers.

Enquire at contact@betseysook.com.